A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Bognár Alexandra
,
Domokos Andrea

Régi-új kihívások: szegénység, migráció, bűnözésOld and new challenges: poverty, migration, criminalityAlte und neue Herausforderungen: Armut, Migration, Kriminalität

Metisz url:
http://profuturo.lib.unideb.hu/cikk/cikk/5698bbe3cd7b6
Pdf url
http://profuturo.lib.unideb.hu/file/4/5698bbe3cd7b6/szerzo/Pro_Futuro_2015_2.96-107.pdf
Html url:
http://profuturo.lib.unideb.hu/file/4/5698bbe3cd7b6/szerkeszto/Bognar_Alexandra–Domokos_Andrea_-_Regi-uj_kihivasok_szegenyseg,_migracio,_bunozes.html