A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2018/3A főszerkesztő előszava

A főszerkesztő előszava
Editorial
Vorwort der Redaktion

Jog- és államtudomány

Bencze Mátyás
A kor színvonalán? – Az új büntetőeljárási kódex válasza a jelen kihívásaira
A „Cutting-Edge” Criminal Procedure? Some Reflections on the Modernization of Hungarian Criminal Procedure Law
Auf dem Niveau des Zeitalters? Antwort der neuen Strafprozessordnung auf die Herausforderungen der Gegenwart

Ficsor Krisztina
A normák határozott megfogalmazásának problémája a büntetőjogban – A normavilágosság fogalma az Alkotmánybíróság döntéseiben és a bírói gyakorlatban
The Problem of Defining Criminal Norms Precisely. The „Clarity of Norms” Doctrine in the Decisions of the Hungarian Constitutional Court and in Judicial Practice
Problematik der genauen Legaldefinitionen im Strafrecht. Normenklarheit in den Beschlüssen des ungarischen Verfassungsgerichts und in der richterlichen Praxis

Bányai Orsolya
Kvantumfizika és jog – Mire tanít a környezetvédelmi szabályozás kudarca?
Quantum Mechanics and Law. What Does the Failure of Environmental Regulation Teach Us?
Quantenphysik und Recht. Was lehrt die Erfolglosigkeit des Umweltrechts?

Gyulavári Tamás
Internetes munka a magyar jogban – Tiltás helyett szabályozás?
Working Through Internet in Hungarian Law. Regulation Instead of Banning?
Internetarbeit in Ungarn. Verbieten oder regulieren?

Joggyakorlat

Kiss Lilla Nóra
Kilépés az Európai Unióból – Az EUSZ 50. cikke a Brexit tükrében
Withdrawal from the European Union: Article 50 TEU and Brexit
Austritt aus der EU. Artikel 50 EUV im Spiegel des Brexit

Szegedi László
Bővülő állatkert? – Az Európai Unió Bíróságának ítéletei a szlovák civil szervezetek környezeti engedélyezési eljárásokba való bevonásáról
Expanding Zoo? Judgments of the EU Court of Justice on Participation of Slovakian NGOs in Environmental Administrative Proceedings
Expansion des zoologischen Gartens. Die Aarhus-relevanten EuGH-Rechtsprechung über die Beteiligungsrechte der slowakischen Umweltorganisationen in Umweltverwaltungsverfahren

Zsugyó Virág
Az alkotmány alapvető struktúrájának bírói védelme: az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálatának gyakorlata Indiában
The Judicial Protection of the Basic Structure of the Constitution: the Practice of Judicial Review of Constitutional Amendments in India
Gerichtlicher Schutz der grundlegenden Struktur der Verfassung. Die Praxis der gerichtlichen Überprüfung von Verfassungsänderungen in Indien

Stál József
A német büntető törvénykönyv időbeli hatálya a joggyakorlatban
The Temporal Scope of the German Criminal Code
Die zeitliche Geltung des deutschen Strafgesetzbuches in der Praxis

Szemle

Skoda Gabriella
A szimbolikus jogalkotás a büntetőjogban
Symbolic Legislation in Criminal Law
Symbolische Gesetzgebung im Strafrecht