A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2016/1A főszerkesztő előszava

Fodor László
A főszerkesztő előszava
Editorial
Vorwort der Redaktion

JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNY

Slomanson William R.
A Krím félsziget jogi helyzete a nemzetközi jog szemszögéből
Crimean secession in international law
Völkerrechtlicher Status der Keimhalbinsel

Hoffmann Jan
Az energetikai audit európai uniós követelményei németországban
Energy audit: EU-Law and its implementation in Germany
Energieaudits: EU-rechtliche Vorgaben und ihre Umsetzung in Deutschland

Szalay Klára
Támogatni vagy nem támogatni? Filmtámogatási rendszerek kritikai megközelítése: az amerikai és az európai modell
To support or not to support? A critical look at film support schemes: the American and the European model
Untertsützen oder nicht? Kritische Anmerkungen zur Filmsubventions- systeme: Das amerikanische und europäische modell

Varga Judit
A PPP mint gyűjtőfogalom
PPP as an umbrella term
PPP als Sammelbegriff

JOGPOLITIKA

Bordás Péter
„Pénzetlen utas nem tud messze menni” – A helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai 1993–2010 között, majd 2010 után
The framework for budgetary expenditure of local governments between 1993–2010 and after 2010
Die Haushaltsausgaben der örtlichen Selbstverwaltungskörperschaften zwischen 1993–2010 und nach 2010

Tóth Zsolt
Paradigmaváltás a környezeti problémák kezelésében: Az ökoszisztéma-szolgáltatás koncepció és jogi vetületei
Paradigm shift in management of enviromental problems: The ecosystem services concept and its legal aspects
Paradigmenwechsel der Behandlung von Umweltproblemen: der Ökosystemdienstleistungs-Ansatz und seine rechtlichen Aspekte

JOGGYAKORLAT

Bagdi Katalin
A sztrájkhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
The right to strike in the case-law of the ECtHR
Das Streikrecht in der Rechtsprechung des EGMR

Bartha Ildikó
A felsőoktatás és a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában
Access to higher education and right to free movement in the case-law of the CJEU
Hochschulzugang und Freizügigkeitsrecht in der Rechtsprechung des EuGH

SZEMLE

Rab Henriett
Új utak, új eszközök a munkaerőpiac jogi szabályozásában? – gondolatok Kun Attila monográfiája alapján
New routes, new tools for the legal regulation of the labour market? – Comments on the monograph of Attila Kun
Neue Wege, neue Mittel in der Rechtsregelung des Arbeitsmarktes? Überlegungen zur Monographie von Attila Kun

Szemesi Sándor
A roma kisebbség helyzete a nemzetközi és az európai jogban – gondolatok Szalai Anikó monográfiájához
Legal position of the Roma Minority under International and European Law – Thoughts on the monograph of Anikó Szalai
Roma Minderheiten im internationalen und europäischen Recht. Überlegungen zur Monographie von Anikó Szalai

BIBLIOGRÁFIA

A 2014-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája 1. rész
Collection of Annotated Bibliographies (2014. Nr. 1)
Annotationen: Ungarische Fachliteratur 2014/1