A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2017/1A főszerkesztő előszava

Fodor László
A főszerkesztő előszava
Editorial
Vorwort der Redaktion

Jog- és államtudomány

Pápai-Tarr Ágnes
Gondolatok a büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről
Some Theoretical and Practical Issues of Sentencing
Einige theoretische und praktische Aspekte der Strafmessung

Jakab Nóra
,
Rab Henriett
A munkajogi szabályozás foglalkoztatási viszonyokra gyakorolt hatása a szociális jogok és a munkaerőpiac kapcsolatának függvényében
Effects of Labour Law Regulation on the Employment Relations Based on the Connection between Social Rights and Labour Market
Auswirkungen der arbeitsrechtlichen Regelung auf den Arbeitsverhältnissen aufgrund des Zuzammenhangs zwischen soziale Rechte und den Arbeitsmarkt

Nyilas Anna
A kis értékű követelések európai eljárásának implementálása az Európai Unió egyes tagállamaiban
Implementation of the European Small Claims Procedure in the Member States of the European Union
Implementierung des europäischen Bagatellverfahrens in einigen EU-Mitgliedstaaten

Bereczki István
Környezetvédelmi közvetítés Németországban
Environmental Mediation in Germany
Umweltmediation in Deutschland

Jogpolitika

Bencsik András
,
Barta Attila
A települési önkormányzatok szerepe a környezetvédelmi igazgatás átalakult rendszerében
The Role of the Local Goverments in the Changed System of Environmental Public Administration
Die Rolle der Gemeinden im veränderten System der Umweltverwaltung

Joggyakorlat

Deák Dániel
Környezeti adóharmonizáció és versenykonform szabályozás az Európai Unió Bírósága gyakorlatának fényében
Environmental Tax Harmonisation and Market-oriented Legal Regulation in the Light of the CJEU Practice
Harmonisierung der Umweltsteuer und marktorientierte Rechtsregelung im Lichte der EuGH-Praxis

Staviczky Péter
Az állami támogatási soft law hatása a kedvezményezettekre – A Törvényszék egy végzésének ismertetése
Effects of the State Aid Soft Law on Beneficiaries - Annotation on an Order of the General Court
Die Wirkung von Soft-law auf die durch staatliche Beihilfen Begünstigten - Anmerkungen zum Beschluss des EuG vom 23. November 2015

Szabó Krisztián
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának hatása a magyar büntetőeljárási törvényre
The Effect of the Jurisprudence of the ECHR on the Hungarian Criminal Procedure Act
Die Auswirkung der Rechtsprechung des EGMR auf die ungarische Strafprozessordnung

Szemle

Vinnai Edina
Formalizmus a bírói gyakorlatban – A formalista bírói érvelés jogelméleti alapjai – recenzió Ficsor Krisztina művéről
Formalism in Judicial Practice. Theoretical Background of Formalist Judicial Reasoning (Review on Krisztina Ficsor's Book)
Formalismus in der Gerichtspraxis. Rechtstheoretische Grundlagen der formalistischen Argumentation im Gerichtsurteilen (Rezension über Krisztina Ficsors Buch)

Gábri Angéla
A jog szociálpszichológiája – A hiányzó láncszem (recenzió)
Social Psychology of Law (book review)
Sozialpsychologie des Rechts (Buchbesprechung)

Bibliográfia

A 2015-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája 1. rész
Collection of Annotated Bibliographies (2015. Nr. 1)
Annotationen: Ungarische Fachliteratur 2015/1